Internasjonalt Regionalutvikling

Norrbotten – ikke nord og ned

Norrbotten er en viktig industriregion i Sverige: Kiruna-Gällivare jernmalmprovins inneholder de største jernmalmforekomster i Europa. Gruvedrift er en industri med lange historiske røtter og gruveselskapet LKAB er heleid av statens for å sikre den nasjonale betydningen til gruvene i Kiruna, Malmberget, Gruvberget, Mertainen og Leveäniemi. Det har vært gruvedrift her siden 1888.

I 2012 igangsatte en ny aktør et jernmalmgruve i Kaunisvaara: Northland Resources. På grunn av sterkt fall i råvarepriser for jernmalm ble driften lagt ned i 2014 og i desember samme år ble selskapet konkurs. Dette har medført utfordringer for vertskommune Pajala: arbeidsledigheten har blitt høy etter at 300 arbeidsplasser ble borte. I en kommune med 6 000 innbyggere merkes dette godt.

Også LKAB har gjort bemanningsreduksjoner for å håndtere prisnedgangen: Deres medisin er å produsere mer jernmalm med færre ansatte. LKABs strategi er å øke produksjonen fra 26 mill tonn til 60 mill tonn i året. Denne strategien betinger at det blir gjennomført store tiltak for å øke transportkapasiteten fra Kiruna til Narvik. 2/3 av dagens produksjon skipes ut på verdensmarkedet fra Narvik. Jernbanen har nådd sin kapasitet. På norsk side vil det bygges en håndfull kryssingsspor som gjør at tog kan passere hverandre og at trafikken på Malmbanen dermed kan økes. I det lange perspektiv er dette ikke tilstrekkelig. I år har de svenske transportmyndigheten besluttet å starte planlegging av dobbeltsport for store deler av strekningen. Bare planprosessen har en kostnad på 100 mill SEK.

Havnekapasiteten kan også bli en begrensende faktor. Selv om LKAB de siste år har utvidet sin malmterminal i Narvik, så er det behov for ytterligere kapasitet. I Sverige gjennomføres det nå er farled-studie av Luleå havn. Målet er å avklare og beskrive hvilke tiltak som må gjennomføres for at kapasiteten i Luleå havn kan økes. LKAB tar ut 1/3 av sin jernmalm gjennom denne havnen. Alle tiltak som gjør at større skip kan benyttes er verdifull for malmtransporten. I Narvik er det gjennomført mulighetsstudier for nye havneavsnitt med jernbanetilkobling. I det lange perspektiv er Narviks havnekapasitet klart for liten.

LKAB er svært viktig for sysselsetting i Norrbotten. I tillegg er selskapet viktig for Sveriges økonomi nasjonalt. De valg LKAB gjør for transport vil være avgjørende for økonomisk utvikling av mange samfunn i nord: Både i Narvik, Kiruna, Gällivare og Luleå. Finansieringen av infrastrukturtiltakene er uavklart og investeringsbeløpene er høye: for dobbeltspor Kiruna – Narvik er estimatet ca 20 milliarder NOK.

Rambøll hadde i desember i 2014 et rundebordsmøte i Oulu om finansiering av de store infrastrukturprosjektene i arktisk Skandinavia. Det var deltakere fra myndigheter, industri, entreprenører og finansieringsinstitusjoner fra flere land til stede . Vi hadde gode felles diskusjoner og arbeidsøkter. Konklusjonen fra møtet er at det må utforskes nye finansieringsmetoder, spesielt for de grenseoverskridende prosjektene. I tillegg er det et stort behov for at det tas politisk nasjonalt og internasjonalt lederskap for å få gjennomført prosjektene – gjerne i et samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Vekststrategien til LKAB viser at det, til tross for lave jernmalmpriser, tenkes langsiktig om jernmalmdrift i Norrbotten. Det er også et positivt tegn at det nå settes i gang formell planlegging av dobbeltspor. For mange av samfunnene i nord er utfordringen å håndtere svingninger i gruveindustriens aktivitet og sysselsetting. Store samfunn som Luleå håndterer dette godt i kraft av sin størrelse, for Pajala og andre småkommuner er utfordringene større. Langsiktig sosial og økonomisk bærekraft for små gruvesamfunn må være et mål for gruveindustrien i nord – og dette må inkludere en modell og en beredskap for hvordan store svingninger i aktivitet skal håndteres. I et slikt perspektiv vil gruveindustri kunne få en økt betydning for mange regioner i nord – også for Norrbotten.

0 kommentarer på “Norrbotten – ikke nord og ned

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: