Internasjonalt

Det arktiske begrep – hva er Arktis?

Hva er rett forståelse av begrepet Arktis?

Offentlighet, samfunnsliv og næringsliv bør ha en entydig oppfatning av hvilke geografiske områder som inngår i Arktis, dette for å lette både nasjonal og internasjonal dialog og for å unngå misforståelser. Utfordringen er at Arktis ikke er et klart avgrenset land- og havområde.

Det er i hovedsak tre tilnærminger til å definere Arktis:

–          Ut i fra breddegrad, definert som polarsirkelen

–          Klimatisk

–          Politisk geografisk

Det norske begrepet Arktis blir vanligvis forbundet med Svalbard og øvrige områder nord for fastlands-Norge, gjerne knyttet til den klimatiske definisjonen av Arktis. Den snevreste klimatiske definisjon er den islagte del av nordishavet, en mer vid definisjon er områder som har en middeltemperatur i årets varmeste måned på under + 10 grader. Sistnevnte inkluderer bare deler av Finnmarkskysten på fastlandet. Vardø defineres derfor som eneste by i Norge innenfor den arktiske klimasone.

På engelsk er det arktiske begrep tradisjonelt mer vidtrekkende. “Arctic Norway” er for eksempel identisk med Nord-Norge, i hvert fall området nord for polarsirkelen. Nordkalotten er et godt innarbeidet begrep i Norge, det inkluderer som regel områdene nord for polarsirkelen i Norge, Sverige og Finland – noen ganger inkluderes også Nordvest-Russland. Dette er en geografisk definisjon ut i fra en breddegrad – polarsirkelen.

Den klimatiske dimensjon påvirker flora, fauna. Naturmiljøet i Arktis er spesielt sårbart på grunn av de marginale klimatiske rammebetingelsene, samtidig er Arktis et område hvor de globale klimaendringene allerede har fått umiddelbar og stor effekt.

Det demografiske Arktis kjennetegnes ved områder med lav befolkningstetthet og urbefolkninger til stede som relativt store innbygger-grupper.  Under fellesbenevnelsen arktiske folkegrupper finnes for det meste urbefolkninger i Norden, Russland, Canada og Alaska. Inuittene på Grønland er gjennom det grønlandske selvstyret en nasjonal majoritet. De fleste andre arktiske områder har et samfunnsliv som preges av arktiske minoritetskulturer og rettighetsspørsmål knyttet til dette.

Barentsregionen har i stor grad overtatt som geografisk definisjon av det som tidligere ble kalt for Nordkalotten. Barentsregionens grenser følger de ulike lands administrative grenser på regionalt nivå. Det betyr at hele Nordland er inkludert i regionsbegrepet, ikke bare de deler av Nordland som ligger nord for polarsirkelen.

På samme måte er län i Sverige og Finland som ligger sør for polarsirkelen med: Västerbotten, Norra Österbotten og Kajanaland. Sommerferiebyer for nordlendinger – som Oulo og Piteå –  er dermed definert inn i Arktis. Også sørlige områder i Russland er med i Barentsregionen, for eksempel hele den russiske republikken Karelen som strekker seg helt sør til Ladogasjøen – på breddegrad med Sognefjorden. Barentsregionen er et politisk og administrativt definert geografisk område.

Arktisk Råd, som består av stater som består av områder i Arktis har definert det arktiske området ut i fra en kombinasjon av breddegrad, klima, politiske og demografiske forhold. Definisjonen er utarbeidet av Arktisk Råds Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP ) – det arktiske miljøovervåkingsprogrammet.

I henhold til denne definisjonen er Nord-Norge nord for polarsirkelen en del av Arktis, i tillegg er de norske havområdene helt sør til Stadt en del av Arktis. De sørligste deler av Europa som er inkludert i begrepet er Færøyene. Det aller sørligste landområde som er inkludert sirkumpolært, er Aleutene sør for Beringstredet. Disse øyene ligger på 50 grader nordlig bredde, tilsvarende Brussel i Belgia.

AMAPs definisjon er relativt likt den norske regjerings definisjon av nordområdene. Et begrep som er mye brukt og som sammen med Barentsregionen har gjort Nordkalotten til et mindre brukt begrep, det ordet har nærmest blitt en språklig anakronisme i likhet med Østhavet som har blitt erstattet av Barentshavet.

Rambøll er en internasjonal bedrift med en egen arktisk organisering og i alt 400 medarbeidere innenfor det arktiske området. Bedriftens arktiske ledelse har kontorsted i Tromsø. Flere tjenester leveres som arktiske tjenester, spesielt innenfor miljørådgivning og samfunnsplanlegging.

Rambøll bruker AMAPs definisjon av Arktis. Definisjonen er utvidet slik at administrative inndelinger er inkludert. Det betyr at hele Nordland inkluderes i begrepet – ikke bare den delen av fylket som ligger nord for polarsirkelen. På samme måte er hele Barentsregionen inkludert i definisjonen. Dette er i tråd med praksis til Arktisk Råd. Kartene i denne bloggposten er hentet fra deres nettsider.

I Norge bør vi venne oss til – og ta i bruk – den internasjonale definisjonen som brukes av Arktisk Råd. Dette vil gjøre internasjonal dialog og samarbeid enklere. Da vil det være naturlig å tenke på Tromsø som en arktisk by, ikke bare som vertsby for Arktisk Råd, på samme måte som at både Longyearbyen og Vardø er arktiske byer.

ArcticAdministrativeAreas

2 kommentarer på “Det arktiske begrep – hva er Arktis?

  1. Tilbaketråkk: Nordområdenes økonomi passerer en trillion dollar | Nils Arne Johnsen

  2. Tilbaketråkk: Arktis vokser | Nils Arne Johnsen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: