Byutvikling

Samiske Tromsø og reindriftskommunen Tromsø, to sider av samme sak?

Tromsø kommune og Sametinget har arbeidet frem et forslag til samarbeidsavtale. Historien bak dette arbeidet var den store offentlige oppmerksomhet samisk kultur og samfunnsliv i Tromsø fikk i valgkampen til kommunevalget i 2011.

Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre hadde en felles plattform før kommunevalget. Ett av punktene i partienes felles politikk var at de skulle trekke kommunens søknad om opptak i det samiske språkområdet. Søknaden var sendt av Tromsø kommune på tampen av Arbeiderpartiet og SVs flertallsperiode, våren 2011. Etter en historisk stor valgseier, trakk byrådet søknaden i oktober 2011.

Det foreligger nå et forslag til samarbeidsavtale, utarbeidet av ordfører og byrådet i Tromsø og Sametinget. Avtalen skal behandles i kommunestyret 24. april.

Avtalen inneholder flere punkt om samiske rettigheter slik de er nedfelt i eksisterende lovverk. Formålet er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samer og samiske forhold i Tromsø kommune.

Tromsø er største by i de tradisjonelt samiske områdene i Norge. I Tromsø har samer og nordmenn levd i fellesskap i flere hundre år og det er naturlig at kommunen tilrettelegger for denne befolkningsgruppas språk, kultur og samfunnsliv. Store deler av avtalen er rettet mot kultur og tilrettelagte kommunale tjenester for den samiske befolkning fra vugge til grav. Byen har allerede samisk barnehage og samisk skole og tilstreber å gi et samiskspråklig tilbud til eldre generelt, gjerne til demente spesielt.

Avtaleforslaget er omdiskutert – også innad blant partiene i byrådet. Fremskrittspartiet har offentlig betegnet avtalen som et svik som velgerne, en ytring som igjen er omdiskutert siden avtalen mellom FrP, H og V gikk ut på å trekke søknaden om opptak i samisk språkforvaltningsområde. Det valgløftet ble innfridd i oktober 2011.

Forslaget inneholder en artikkel om «kommunale planer», artikkel 3. Artikkelen vil med sikkerhet bli diskutert nøye, siden den også omhandler arealplanleggingen i Tromsø kommune, en kommune med et landareal på 2 566 km2 (litt større enn Vestfold fylke). I denne artikkelen står det:  «Tromsø kommune plikter i sin planlegging å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

Motstandere av avtalen vil kunne legge mye i denne setninga, det vil kunne argumenteres med at kommunen gjennom en slik tekst i en gjensidig avtale, vil forplikte seg til å ivareta interessene til samiske næringer fremfor andre næringer. Reindriftsnæringa er en sterk kulturbærer i det samiske samfunn. Den er også en arealkrevende næring og kommer derfor ofte i konflikt med andre næringers arealbehov. Store deler av Tromsø kommunes areal er enten beiteområder eller trekkveier for reindrifta.

Det at avtaleforslaget er utarbeidet, er bare halve jobben. Nå må byrådet og ordfører bruke tida godt til å forklare innholdet. Forklaringen vil sannsynligvis være at avtalen ikke binder kommunen juridisk i forhold til fremtidige arealplansaker. Men politikk er ikke jus, diskusjonen om Tromsø som reindriftkommune vil kunne komme til å prege debatten fram til kommunestyret 24. april.

Link til avtaleforslaget: http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2234696.1308.parvaqycup/forslag-avtale-tromso-sametinget.doc

1 kommentar på “Samiske Tromsø og reindriftskommunen Tromsø, to sider av samme sak?

  1. Tilbaketråkk: Skadefryd | Eit stykkje av verda

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: